Ontdek alle categorieën

Wat zijn de drie primaire kleuren van een beeldpixel?

a wit, grijs, zwartb rood, blauw, zwart✓rood, groen, blauwd geel, oranje, rood

Wat is de afkorting van CPU?

✓Central Processing Unitb Computer Processing Unitc Central Processor Unitd Central Printed Unit

Welke programmeertaal wordt vaak gebruikt voor het maken van webpagina's?

a Javab Python✓HTMLd C++

Wat is de naam van de eerste kunstmatige satelliet die in een baan om de aarde werd gebracht?

a Vanguard 1b Explorer 1✓Sputnik 1d Hubble 1

Wat betekent de afkorting 'AI' in de context van technologie?

a Automated Intelligence✓Artificial Intelligencec Advanced Interfaced Augmented Integration

Welk bedrijf is bekend om zijn 'Falcon' raketten en heeft als doel de ruimte toegankelijk te maken voor menselijke kolonisatie?

a NASA✓SpaceXc Blue Origind Boeing

Wat is de naam van de computer die aan boord was van de Apollo 11-missie en als eerste mens op de maan landde?

a HAL 9000b ENIAC✓Apollo Guidance Computerd Deep Thought

Welke van de volgende is een open-source besturingssysteem?

a Windowsb macOS✓Linuxd iOS

Wat is de betekenis van de afkorting 'URL'?

✓Uniform Resource Locatorb Universal Registration Listc Unified Resource Languaged Underlying Registry Language

Wat is de naam van de bekende wetenschapper en ondernemer die mede-oprichter is van Microsoft?

a Steve Jobsb Mark Zuckerberg✓Bill Gatesd Elon Musk

Wat is de naam van de wet die stelt dat de snelheid en capaciteit van computers elk jaar verdubbelen?

a Boyle's Law✓Moore's Lawc Newton's Lawd Ohm's Law

Welke term wordt gebruikt voor een netwerk van met elkaar verbonden apparaten die gegevens delen en communiceren?

a Intranet✓Internetc Extranetd Ethernet

Wat is de naam van de eerste programmeertaal die speciaal is ontworpen voor kunstmatige intelligentie?

a Python✓Lispc Javad C#

Wat is de naam van de eerste programmeur ter wereld, die ook de eerste algoritme heeft bedacht?

✓Ada Lovelaceb Grace Hopperc Alan Turingd John von Neumann

Welke van de volgende termen wordt vaak gebruikt voor een kwaadaardig computerprogramma dat zichzelf kan repliceren en verspreiden?

a Spyware✓Malwarec Adwared Ransomware

Welk van de volgende is een belangrijk onderdeel van een grafische kaart?

a CPUb RAM✓GPUd HDD

Wat betekent de afkorting 'HTML' in webontwikkeling?

a Hyperlink and Text Markup Languageb High-level Text Management Language✓HyperText Markup Languaged High-level Textual Manipulation Language

Welke van de volgende is een bekend open-source besturingssysteem gebaseerd op Unix?

a Windowsb macOS✓Linuxd iOS

Wat is de naam van de eerste persoonlijke computer die werd verkocht met een grafische gebruikersinterface (GUI)?

a IBM PC✓Apple Lisac Commodore 64d TRS-80

Wat is de naam van de robot die in 1997 menselijke schaakgrootheid Garry Kasparov versloeg?

✓Deep Blueb Watsonc AlphaGod Curiosity

Welke van de volgende termen wordt vaak gebruikt om een stukje software aan te duiden dat een beveiligingslek repareert?

✓Patchb Plug-inc Firewalld Script

Wat is je favoriete type technologisch apparaat?

Hoeveel uur per dag besteed je aan schermtijd?

Rangschik deze populaire sociale mediaplatforms in volgorde van lancering: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat.

✓Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat

Wie ontwikkelde gedurende WOII het eerste model van de hedendaagse computer?

a Alfred Einsteinb Robert Oppenheimerc Glenn Gould✓Alan Turing

In welk jaar is Arcade Game "Pong" uitgebracht?

a 1970✓1972c 1974d 1976

Het cassettebandje werd uitgevonden in 1962 en begon de verkoop van vinylplaten over te nemen in de vroege jaren '80. Een decennium later kwam de CD aan de macht. Door welk bedrijf werd het cassettebandje uitgevonden? 

✓Philips

Zet de volgende videogames in volgorde van oud naar nieuw

✓Tennis for two, Spacewar, Pong, Space Race, Pac Man

Hoeveel kilobyte is 1 megabyte?

✓1024b 10024c 2048d 256

Welke vrachtmaatschappij ontvangt op 31 januari 2023 de allerlaatst geproduceerde Boeing 747?

a UPSb FedExc DHL✓Atlas Air

Probeer gratis, zonder account.