Hoeveel jaar was Mohamed (saw) toen hij stierf?

a 64c 62✓63d 65

Hoeveel zuilen heeft de islam?

a 6c 4✓5d 3

Hoeveel jaar was Khadija toen hij met Mohammed trouwde?

a 35✓40b 41d 32

Hoeveel jaar was Mohammed toen hij met Khadija trouwde?

a 50c 41✓25d 23

Hoeveel soera's heeft de koran?

a 118✓114b 112d 116

Wie is de boodschapper van Allah?

a Gibriel✓Mohammed b Abdelbakkerd Noah

Wat is de heilige tekst van het hindoeïsme?

a Bijbel✓Veda'sc Korand Tripitaka

Wie wordt beschouwd als de stichter van het boeddhisme?

✓Boeddhab Confuciusc Jezusd Mohammed

Wat is het belangrijkste feest in het christendom dat de opstanding van Jezus viert?

a Kerstmisb Goede Vrijdag✓Pasend Pinksteren

Wat is de heilige stad voor de islam?

a Jeruzalem✓Mekkac Romed Varanasi

Wat is de oudste van de drie monotheïstische godsdiensten?

✓Jodendomb Christendomc Islamd Hindoeïsme

Wie is de grondlegger van het jodendom?

a Mozes✓Abrahamc Davidd Salomo

Wat is de eerste boeddhistische edele waarheid?

✓Het lijden bestaatb Er is verlichting mogelijkc Het achtvoudige padd Het nirvana bereiken

Wat is de betekenis van de term 'Allah' in de islam?

a Profeet✓Godc Engeld Heilige geest

Welke profeet staat centraal in de islamitische hadith en islamitische jurisprudentie?

a Mozesb Jezus✓Mohammedd Abraham

Wat is het heilige boek van het jodendom?

✓Thorab Bijbelc Korand Tripitaka

Wat is het centrale concept van het hindoeïsme dat verwijst naar de wet van morele en natuurlijke oorzakelijkheid?

✓Karmab Dharmac Mokshad Ahimsa

Welk sacrament wordt beschouwd als de instelling van het christendom door Jezus Christus?

a Doop✓Avondmaalc Biechtd Vormsel

Wat is het doel van de Vijf Zuilen van de islam?

a Zuivering van zonden✓Verkondiging van geloofc Gemeenschapsbijdraged Gelovigen beschermen

Welke belangrijke gebeurtenis herdenkt Jom Kipoer in het jodendom?

a De uittocht uit Egypteb De geboorte van Jezus✓De Grote Verzoendagd Het Laatste Avondmaal

Wat is het concept van 'Tawhid' in de islam?

✓Eenheid van Godb Geloof in engelenc Heilige oorlogd Geloof in profeten

Wie wordt beschouwd als de belangrijkste profeet in het sikhisme?

a Boeddha✓Guru Nanakc Jezusd Mohammed

Wanneer vieren we de geboorte van Jezus Christus?

✓Kerstmisb Goede Vrijdagc Pasend Hemelvaartsdag

Welke heilige rivier is van groot belang in het hindoeïsme?

a Nijlb Jordaan✓Gangesd Eufraat

Wat is het belangrijkste principe van het confucianisme?

a Yin en Yangb Verlichting✓Ren (menselijkheid)d Atman (ziel)

Wat is het belangrijkste heilige boek van de sikhs?

✓Guru Granth Sahibb Vedasc Bijbeld Koran

Welke heilige maand is van bijzonder belang in de islam vanwege het vasten?

a Rajabb Muharram✓Ramadand Dhul-Hijjah

Welk concept in het jodendom verwijst naar de verzameling van mondelinge leer en commentaren op de Thora?

a Kabbalab Gemara✓Talmudd Midrash

Wat is het belangrijkste feest van het hindoeïsme dat de overwinning van het goede op het kwade viert?

a Holi✓Diwalic Navratrid Raksha Bandhan

Wat is de betekenis van het begrip 'Nirvana' in het boeddhisme?

a Eeuwige vrede✓Ultieme verlichtingc Gelukzaligheidd Leegte

Probeer Classicquiz gratis

Ga van start en maak je eerste interactieve quiz