Ontdek alle categorieën

Hoeveel is 14+15-18?

a 9b 13✓11d 10

Wie heeft de eerste telefoon uitgevonden?

✓Alexander Graham Bellc Thomas Edisonb Nikola Teslad John Pierce

Hoe heet de kleine zeemeermin van Walt Disney?

a Lisab Bella✓Ariëld Barbie

Hoe heet de sneeuwpop in Elsa en Anna?

a Swen✓Olafc Louisd Yarah

Hoeveel weegt een baby panda?

a 1000000000gb 1g✓1000gd 100g

Hoe heet de broer van Mario?

a Dirkc Kruitvat✓Luigid Justin bieber

Wat is de hoofdstad van Cyprus?

✓Nicosiab Lacarnad Limassolc Izmir

De artiest zingt dat hij ergens mee gaat slapen. Waar gaat hij mee slapen?

a met 100 euro✓met 1000 euroc met een hondd met een douche

Wat is de functie van de alvleesklier?

✓Spijsverteringb Zuurstoftransportc Zintuiglijke waarnemingd Bloedstolling

Hoeveel paar ribben heeft een mens?

a 10✓24c 14d 16

Welk gas nemen planten op tijdens fotosynthese?

a Stikstofdioxide✓Koolstofdioxidec Zuurstofd Waterstof

Wat is de grootste menselijke orgaan?

a Hartb Lever✓Huidd Longen

Hoeveel tanden heeft een volwassen mens normaal gesproken?

a 28b 30✓32d 36

Welk orgaan produceert insuline?

a Nieren✓Alvleesklierc Leverd Maag

Wat is de belangrijkste functie van rode bloedcellen?

✓Zuurstoftransportb Afweer tegen ziektenc Bloedstollingd Voedingsstoffen transporteren

Hoe noemen we de cellen die verantwoordelijk zijn voor de productie van insuline?

✓Beta-cellenb Gamma-cellenc Delta-cellend Alfa-cellen

Hoeveel kamers heeft het menselijk hart?

a 2b 3✓4d 5

Wat is de waarde van π (pi) tot twee decimalen?

✓3.14b 2.71c 1.618d 4.20

Wat is het kwadraat van 9?

✓81b 18c 27d 64

Wat is het resultaat van 5! (5 faculteit)?

✓120b 60c 20d 24

Wat is de stelling van Pythagoras?

a a² = b² + c²b a² = b² - c²✓a² + b² = c²d a² - b² = c²

Wat is het resultaat van 2^3 (2 tot de macht 3)?

✓8b 6c 16d 4

Wat is de wortel van 49?

a 5✓7c 9d 11

Wat is de waarde van sin(90 graden)?

a 0✓1c 0.5d -1

Hoeveel zijden heeft een dodecaëder?

✓12b 10c 8d 6

Wat is de waarde van log₂(8)?

a 2✓3c 4d 1

Wat is de omtrek van een cirkel met straal 5?

a 10πb 15π✓20πd 25π

Wat is de hoekensom van een driehoek?

a 90 graden✓180 gradenc 270 gradend 360 graden

Wat is de waarde van √25?

a 4✓5c 6d 7

Wat is het resultaat van 10 ÷ 2 + 3 x 5?

✓17b 25c 15d 20

Probeer gratis, zonder account.