Wie heeft de eerste telefoon uitgevonden?

✓Alexander Graham Bellc Thomas Edisonb Nikola Teslad John Pierce

Tijd vak van jager en boeren?

a 3000 nc✓3000 vcc 2500 vcd 1100 nc

Wat waren Julius Caesar zijn laatste woorden toen Marcus Brutus (zijn adoptiezoon) de laatste dodelijke messteek gaf.

✓Ook jij mijn kind?

Hoe oud was napoleon toen hij stierf?

a 37b 47✓51d 67

Door welk volk is de laatste keizer van het romeinse rijk afgezet?

✓Germanen

In welk jaar werd de Eiffeltoren in Parijs voltooid?

✓1889c 1901b 1776d 1954

In welk jaar vond de slag van Nieuwpoort plaats?

a 1610b 1625✓1600d 1630

De Captain Kirk-acteur uit Star Trek is sinds oktober 2021 de oudste mens die in de ruimte is geweest. Wat is zijn echte naam?

a Ned Beattyb Eddy Van Rooy✓William Shatnerd Jan Decleir

Hij was van 1979 tot aan zijn dood in februari 2021 burgemeester van de kustgemeente Knokke-Heist. Wat is zijn naam én voornaam?

a Walter De Donderb Karel Lauwereys✓Leopold Lippensd Maurice Lippens

De echtgenoot van koningin Elizabeth II overleed op 99-jarige leeftijd. Wat was zijn volledige naam?

a Philip Tudorb Philip Copmans✓Philip Mountbattend Philip Windsor

De Slag om Arnhem is een bekend onderdeel van de militaire operatie Market Garden. Wanneer vond de Slag om Arnhem plaats?

a Die vindt nog steeds plaats want we hebben transportschaarste b Maart 1944 ✓September 1944 d November 1943

Het Arnhemse accent wijkt sterk af van de dialecten in de directe omgeving. Wat was de bijnaam van Arnhem in de 19de eeuw?

a Thorhemb Meginhardeswichc ‘t Bossche broek ✓Haagje van ‘t Oosten

De Koepelgevangenis van Arnhem is in 1886 ontworpen. Wie was de ontwerper?

a Jacobus Prinsz b Jan de Koningh c Jonas Kuypers ✓Johan Metzelaar

Wie heeft het dagboek van Anne Frank geschreven?

✓Anne Frank

Zet de evolutie van steenkoolontginning in Wallonië op de juiste plaats op de tijdlijn.

✓Er zijn kleine plaatsjes waar steenkool, dicht op het oppervlakte, wordt ontgonnen. Voor verwarming en de aanmaak van nagels., Steenkool wordt ontgonnen op algemene schaal bij glasindustrie., Door de pomp van Newcomen kan er tot 250 meter diep gegraven worden. Er zijn 32 steenkoolputten in Charleroi., Er werken zeer veel arbeiders in de steenkoolmijnen. De staalindustrie wordt steeds belangrijker., Steenkool ontginnen is te duur. Er is een langzame vermindering van productie.

Wie is de uitvinder van de twee radio actieve stoffen radium en polonium?

a Albert Einstein✓Marie Curiec Thomas Edisond Graham Bell

In 1974 kwam de Volkswagen Golf op de markt als opvolger van de Volkswagen Kever!

✓Waar

In welk jaar begon de Eerste Wereldoorlog?

a 1912✓1914c 1916d 1918

Welke beroemde Egyptische farao staat bekend om zijn grote piramide in Gizeh?

a Tutankhamunb Ramses IIc Cleopatra✓Cheops

Wat was de Magna Carta?

a Een vredesverdrag na de Eerste Wereldoorlogb Een grondwet van het oude Rome✓Een Engels document dat koninklijke macht beperkted Een verdrag dat de kolonisatie van Afrika reguleerde

Welke beroemde strijdkreet werd gebruikt tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog?

a Vive la Révolution!b E Pluribus Unumc Liberté, égalité, fraternité✓Give me liberty, or give me death!

In welk jaar viel de Berlijnse Muur?

a 1985✓1989c 1991d 1993

Wie was de leider van de Sovjet-Unie tijdens de Cubaanse rakettencrisis?

✓Nikita Chroesjtsjovb Leonid Brezjnevc Mikhail Gorbatsjovd Joseph Stalin

Wat was de eerste permanente Engelse nederzetting in Noord-Amerika?

a Plymouth✓Jamestownc Roanoked Boston

In welk jaar eindigde de Tweede Wereldoorlog?

a 1942✓1945c 1948d 1950

Welke beroemde ontdekkingsreiziger bereikte als eerste Europa vanuit Azië via een zeeroute?

a Christopher Columbusb Ferdinand Magellan✓Vasco da Gamad Marco Polo

Wat was de naam van de eerste bemande maanlanding in 1969?

a Apollo 10✓Apollo 11c Apollo 13d Apollo 14

Welke beroemde keizer regeerde over het Romeinse Rijk van 27 v.Chr. tot 14 na Chr.?

a Julius Caesar✓Augustusc Nerod Constantijn de Grote

In welk jaar eindigde de Koude Oorlog?

a 1985b 1989✓1991d 1993

Wie was de eerste president van de Verenigde Staten?

a Thomas Jefferson✓George Washingtonc John Adamsd Benjamin Franklin
Gratis proberen

Ga van start met Classicquiz

Maak vandaag je eerste interactieve quiz!