Ontdek alle categorieën

Hoeveel is 14+15-18?

a 9b 13✓11d 10

Wat is de waarde van π (pi) tot twee decimalen?

✓3.14b 2.71c 1.618d 4.20

Wat is het kwadraat van 9?

✓81b 18c 27d 64

Wat is het resultaat van 5! (5 faculteit)?

✓120b 60c 20d 24

Wat is de stelling van Pythagoras?

a a² = b² + c²b a² = b² - c²✓a² + b² = c²d a² - b² = c²

Wat is het resultaat van 2^3 (2 tot de macht 3)?

✓8b 6c 16d 4

Wat is de wortel van 49?

a 5✓7c 9d 11

Wat is de waarde van sin(90 graden)?

a 0✓1c 0.5d -1

Hoeveel zijden heeft een dodecaëder?

✓12b 10c 8d 6

Wat is de waarde van log₂(8)?

a 2✓3c 4d 1

Wat is de omtrek van een cirkel met straal 5?

a 10πb 15π✓20πd 25π

Wat is de hoekensom van een driehoek?

a 90 graden✓180 gradenc 270 gradend 360 graden

Wat is de waarde van √25?

a 4✓5c 6d 7

Wat is het resultaat van 10 ÷ 2 + 3 x 5?

✓17b 25c 15d 20

Wat is de cosinus van 60 graden?

✓1/2b √3/2c √2/2d 1

Wat is de som van de hoeken in een parallellogram?

a 180 graden✓360 gradenc 90 gradend 270 graden

Wat is de formule voor de oppervlakte van een driehoek?

✓1/2 * basis * hoogteb lengte * breedtec π * straal²d zijde¹ + zijde² + zijde³

Wat is de waarde van 3 tot de macht 4?

a 27✓81c 64d 12

Hoeveel zijden heeft een heptagon?

✓7b 6c 8d 5

Wat is de meest populaire lunchbestelling voor het team?

a Saladeb Sandwiches✓Sushid Pizza

1/8, 1/12, 1/2 zijn geijknamige breuken?

✓Niet waar

wat is 50+199-72?

✓177c 150b 110d 135

Welke beroemde figuur wordt geassocieerd met de formule E=mc²?

a Isaac Newtonc Galileo Galilei✓Albert Einsteind Stephen Hawking

Een artikel kostte eerst € 225 en wordt verhoogd naar € 300. Wat is de procentuele verhoging?

a 25%b 30,4%✓33,3%d 35,6%

Hoe vaak komt het cijfer 7 voor tussen 0 en 100?

a 21b 11✓20d 19

Probeer gratis, zonder account.