Punten & Scoreboard

Features Laatste update: June 26, 2024.

Per vraag kun je aangeven hoeveel punten een juist antwoord waard is. Om de (paar) vragen toont het scoreboard hoe de deelnemers er voor staan. De punten en het scoreboard wakkert de onderlinge strijd aan en zorgt voor de nodige spanning.

Punten instellen

Per vraag kun je 0 tot 100 punten toekennen. Dit doe je in de quiz editor aan de rechterkant bij de instellingen van de vraag. De standaardinstelling is 100 punten per vraag.

Hoe werkt de puntentelling?

Met goede antwoorden kunnen deelnemers punten verdienen. Bij een volledig goed antwoord ontvangt de deelnemer 100% van de punten.

Bij sommige vragen is het mogelijk om een vraag deels goed te beantwoorden. Zoals bij:

Indien een deelnemer een deel van de vraag correct beantwoordt, krijgt hij een evenredig deel van de punten toegekend.

Snelheid laten meetellen

Je kunt ervoor kiezen om de snelheid te laten meetellen. In dat geval geldt, hoe langer een deelnemer erover doet om te antwoorden hoe minder punten er kunnen worden verdiend.

Een rekenvoorbeeld om de puntentelling duidelijk te maken. Stel een vraag is 100 punten waard en de timer staat ingesteld op 20 seconden. Een deelnemer geeft na 3 seconden het juiste antwoord dan krijgt hij/zij 85 punten. Elke seconde gaat er in dit voorbeeld 5 punten van het maximale puntenaantal af.

Let op, je kunt alleen de snelheid laten meetellen als er ook een timer is ingesteld.

Scoreboard tonen

Je kunt kiezen na welke vragen je een scoreboard wilt laten zien. Op het scoreboard zie je de tussenstand en welke deelnemers de meeste punten hebben gescoord. Het scoreboard laat zien hoeveel punten de deelnemers tot dusver hebben verzameld. Aan het einde van de quiz kun je een eindstand laten zien en de winnaar van de quiz bekend maken.

Probeer gratis, zonder account.